Isikuandmete töötlemine

  • Kõik klientide isiklikud andmed sisestatakse süsteemi ainuüksi nende endi nõusolekul ja kui nad ise need andmed meile esitavad. Me ei kogu klientide kohta mingeid lisaandmeid kolmandatest allikatest.
  • Meie arhiiv, kus me klientide andmeid säilitame, on hästi turvatud.
  • Me kasutame klientide isikuandmete kaitsmiseks tänapäevaseid lahendusi ning hoolitseme selle eest, et tarkvara oleks õigeaegselt uuendatud ning seadmed ajakohastatud.
  • Me ei ole kunagi kolmandatele isikutele kliendiandmeid edastanud ega hakka edastama, välja arvatud andmed, mis on vajalikud tellimuse eest tasumiseks, tellimuse töötlemiseks ja kohaletoimetamiseks.
  • Me kasutame küpsiseid (väikesemahulisi tekstifaile, mis salvestatakse Teie seadmesse ning mis aitavad pakkuda internetilehekülje parimat funktsionaalsust).
  • Kliendil on õigus esitada kaebus Eesti Andmekaitsele, kui ta leiab, et tema isikuandmeid töödeldakse ebakorrektselt.

Kõik ülaltoodu on vaid informatsioon selle kohta, kuidas me tegutseme ja klientide isikuandmeid töötleme, ning see ei ole juriidilise lepingu osa.